LIBRI

Maskerinat Transparente

Biomekanika dhe menaxhimi klinik

Play Video

Get in touch.

Maskerinat transparente
Së pari do të doja të shpjegoja se përse mora nismën për të përkthyer në gjuhën shqipe librin “MASKERINAT TRANSPARENTE- Biomekanika dhe menaxhimi klinik”. Këtë libër për herë të parë e kam parë në tavolinën e ortodontit të njohur turk Kenan Cavdar, që kishte mbi 700 raste me maskerina. Dr. Cavdar më tha se është një libër mjaft i mirë, dhe se i kishte hyrë në punë mjaft shumë gjatë trajtimeve të pacientëve me maskerina. Përshtypjet e mija ishin të mëdha, pasi që mënyra sesi spjegoheshin rastet e zgjidhura me maskerina, më dukej mbresëlënëse. Lexo më shumë
maskerinat transparente

përmbajtja e librit

Maskerinat Transparente

Libri përmban mbi 30 raste klinike

Rasti klinik
Maskerinat Transparente

MENDIMET PËR TË ARDHMEN

Evolucioni i ardhshëm i ortodoncisë ka mbërritur në ditët e sotme, pasi maskerinat transparente përdorin teknologjinë digjitale për diagnozë, planifikim të trajtimit dhe për hartimin e rezultatit përfundimtar okluzal. Në programin softuerik është e mundur deri në një shkallë të caktuar të bëhet sipas një rendi të caktuar lëvizja e dhëmbëve në stade dhe të personalizohet biomekanika. Shkalla e lëvizjes së dhëmbëve, gjithashtu, mund të rregullohet sipas fiziologjisë së kockave të individit, duke ndryshuar numrin e planifikuara të ditëve për zëvendësimin e maskerinave, në varësi të përgjigjes individuale ndaj lëvizjes së dhëmbëve. Lexo më shumë
Maskerinat transparente​

Indikacionet

– Malokluzionet klasë I me okluzion të mirë bukal, dhe me dendësi apo rrallësi të lehtë/të moderuar

– Malokluzionet klasë II me gjysëm gjerësi të paramolarit, me dendësi të lehtë

– Malokluzionet klasë III me overjet/overbite minimal, rastet jo ekstraktive

– Kafshimi i thellë

– Kafshimi i hapur anterior

– Rastet me ekstraksion të incizivit mandibular

– Rastet me ekstraksion të paramolarëve me dendësi të lehtë

– Kirurgjia ortognatik

Get in touch.

Maskerinat transparente

Tetë këshilla për komunikim me teknikun

1. Lexoni skedën e komenteve.
2. Identifikoni pamjen.
3. Identifikoni dhëmbin.
4. Përcaktoni sasinë e lëvizjes së dhëmbit.
5. Përcaktoni drejtimin e lëvizjes së dhëmbit.
6. Paraqitni problemin dhe jepni zgjidhjen.
7. Përdorni pika referimi.
8. Specifikoni komentet.

Maskerinat transparente​

Rrjedha Digjitale E Punës

– Konsultimi me pacientin e ri.

– Mbledhja e të dhënave, diagnoza dhe
planifikimi i trajtimit.

– Rishikimi dhe miratimi i planit
ClinCheck.

– Vendosja e maskerinave
transparente.

– Seanca kontrolli i maskerinave
transparente.

– Mbledhja e te dhënave për maskerinat shtesë dhe skanimi digjital.

– Vendosja e maskerinave shtesë.

– Seanca kontroll i maskerinave transparente.

– Mbledhja e të dhënave pas trajtimit.

-Retensioni.

Get in touch.

Maskerinat transparente

Dhjetë hapa në rishikimin e planit ClinCheck

1. Rishikoni okluzionin fillestar

2. Rishikoni skedën e komenteve

3. Rishikoni numrin e stadeve të trajtimit

4. Rishikoni skedën e animacionit dhe
stadifikimit

5. Rishikoni okluzionin përfundimtar

6. Rishikoni mjetin e mbivendosjes

7. Rishikoni Vlerësimin e Lëvizjes së Dhëmbit
(TMA) Tooth Movement Assessment

8. Rishikoni dizajnimin e ataçmentëve

9. Rishikoni reduktimin interproksimal

10. Rishikoni dizajnin e prerjeve precize

maskerinat transparente

Porosit tani!

Çmimi 60.00€ 100.00€ -40%
transporti pa pagesë